Istraži, pokaži, osnaži

Obrenovac

Svi projekti

80.000 RSD

80.000 RSD

0 RSD

opis projekta

Istraži, pokaži, osnaži

Mladi ekološki aktivisti kroz naš projekat povezuju mlade iz Obrenovca i okolnih sela i otpočeli su dokumentovanje i informisanje lokalnog stanovništva o svim povoljnim i nepovoljnim promenama biodiverziteta. Ovim aktivnostima biće stvoreno povoljno okruženje za ekološki aktivizam. Rezultat akcije je povezivanje mladih sa tretiranih podučja mesnih zajednica u cilju očuvanja i zaštite preostalih prirodnih oaza kroz održive aktivnosti tokom perioda nakon projekta, formiranje timova za kontinuirani rad, edukativni i kulturni proizvodi koji se mogu koristiti u popularizaciji primenjene nauke na lokalnom terenu. Projekat ima i umetnički karakter, obzirom da će biti organizovane i kreativne radionice za decu na temu ekologije.

Istraži, pokaži, osnaži

neformalna grupa
Obrenovac
ruralna sredina
Ekologija
Radionice

lokacija realizacije

Podelite sa prijateljima

Pogledajte slične projekte