Webers IT konferencija

Obrenovac

Svi projekti

100.000 RSD

100.000 RSD

0 RSD

opis projekta

Webers IT konferencija

Grupa mladih IT stručnjaka iz Obrenovca se okupila sa željom da podstakne druge mlade ljude da se više angažuju na samousavršavanju kako bi bili konkurentniji u svetu poslovnih mogućnosti koje nude savremene tehnologije. Do sada u Obrenovcu nije održana nijedna konferencija ovakvog tipa, iako su one u regionalnim okvirima pokazale odlične rezultate. Webers je motivaciona konferencija o IT tehnologijama namenjena mladima koja će ih podstaći da proaktivno uče nove stvari koje su konkurentne na svetskom tržištu i da ih aktivira da pokrenu i dodatno razvijaju svoju karijeru. Poseban akcenat prilikom organizovanja konferencije stavljen je na angažovanje mladih iz seoskih sredina sa teritorije Obrenovca.

Webers

neformalna grupa
Obrenovac
Obrazovanje
Radionice

lokacija realizacije

Podelite sa prijateljima

Pogledajte slične projekte