Mesto za sve

Vladičin Han

Svi projekti

91.079 RSD

91.079 RSD

0 RSD

opis projekta

Mesto za sve

Grupa mladih koji su se umrežili na osnovu toga što su zajedno putovali u zemlje EU sa ciljem da tamo ostanu, ali su vraćeni po Sporazumu o readmisiji, po povratku grupa je volonterski aktivna i trudi se da poboljša kvalitet svog života i života mladih iz njihovog sela. U celu Prekodolce živi i najveći broj Roma na teritoriji Vladičinog Hana, od kojih je oko 120 u kategoriji mladih, kojima je potreban prostor za okupljanje. U cilju obezbeđivanja prostora za okupljanje uz pomoć našeg projekta postavljene su klupe na 5 lokacije koje će moći da koriste svi stanovnici sela.

Naši mladi

neformalna grupa
Vladičin Han
ruralna sredina
Ekologija
Infrastruktura

Podelite sa prijateljima

Pogledajte slične projekte