Voće za sve

Obrenovac

Svi projekti

62.150 RSD

62.150 RSD

0 RSD

opis projekta

Voće za sve

Najugroženijim grupama, prvenstveno deci iz siromašnih porodica, voće nije uvek dostupno u dovoljnoj količini. Ovom akcijom započela je inicijativa Voće za sve gde bi plodovi u školskim dvorištima i javnim parkovima bili svima dostupni. Sekundarni cilj projekta je da se deci približi ideja sađenja i gajenja jestivih biljaka, ali i da im se podigne ekološka svest i ukaže na značaj i potrebu proizvodnje hrane. Ideja projekta je da se na 12 lokacija (dva javna parka, dve škole u gradu i 8 škola u ruralnom području) posade stabla voćki čiji bi plodovi bili dostupni svima. 

Entuzijasti

neformalna grupa
Obrenovac
ruralna sredina
Ekologija
Prostor

Podelite sa prijateljima

Pogledajte slične projekte