"Marko Kraljević i Musa Kesedžija"

Lazarevac

Svi projekti

145.400 RSD

75.400 RSD

70.000 RSD

opis projekta

"Marko Kraljević i Musa Kesedžija"

"Marko Kraljević i Musa Kesedžija" je istorijsko-ekološka komedija za decu, čija je glavna tema značaj i načini očuvanja životne sredine i to kako se najveći srpski junak, Marko Kraljević, znanjem, mudrošću i upornošću bori da spasi prirodu od njenog najvećeg zagađivača. Očuvanje životne sredine je od egzistencijalne važnosti za sve nas, a ovo je način da dramski umetnici mogu da doprinesu podizanju ekološke svesti, primarno kod dece. Imajući u vidu značaj ove teme, mišljenja smo da ona treba da je i predmet dramskog i scenskog stvaralaštva.

Realizacija projekta je korisna za mlade i lokalnu zajednicu na više nivoa: podizanje moralne i ekološke svesti kod dece, razvoj ljubavi prema živoj i neživoj prirodi, sticanje znanja o načinima i značaju očuvanja životne sredine, razvoj ljubavi prema prijateljima i porodici, razvoj ljubavi prema srpskom jeziku, kulturi i narodnoj tradiciji, razvoj kulture gledanja pozorišne predstave.

Predstavom "Marko Kraljević i Musa Kesedžija" bili su prezadovoljni, kako deca, tako i njihovi roditelji, učitelji i ostali prisutni na javnoj prezentaciji.

Projekat je realizovan u oktobru i novembru 2014. godine.

Udruženje dramskih umetnika Lazarevca "Puls teatar"

formalna grupa
Lazarevac
urbana sredina
Kultura

Podelite sa prijateljima

Pogledajte slične projekte