Divac omladinski fond Vladičin Han - otvoren konkurs za projekte

28.08.2017.

Udruženje Veles Vladičin Han i Fondacija "Ana i Vlade Divac" pozivaju sve neformalne i formalne grupe mladih iz Vladičinog Hana da podnesu predloge projekata Divac omladinskom fondu do 15. septembra 2017. godine.

Svakim Divac omladinskim fondom upravlja sedam članica i članova, mladih ljudi iz lokalne zajednice, koji imaju ulogu Odbora koji raspisuje konkurse i odlučuje o finansiranju projekata neformalnih i formalnih grupa mladih sa teritorije te opštine.

Projekat realizuju u Udruženje Veles Vladičin Han i Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa Opštinom Vladičin Han i uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju.

Ko može podneti predlog projekta Divac omladinskom fondu?

 - Formalne i neformalne grupe mladih od 15 do 30 godina (minimum pet mladih) koji žive na teritoriji opštine Vladičin Han.

Šta Divac omladinski fond podržava?

 - Projekte vrednosti do 100.000 dinara koji se realizuju na teritoriji opštine Vladičin Han i imaju za cilj poboljšanje života mladih u najrazličitijim oblastima: kulture, sporta, zdravlja, bezbednosti, zapošljavanja, obrazovanja, aktivizma i volonterizma

- Originalne, zanimljive i korisne projekte koje podstiču druge mlade da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive;

- Projekte koje odgovaraju na lokalne potrebe i imaju širok uticaj na zajednicu, posebno u ruralnim  sredinama;

- Projekte koji se mogu realizovati od 1. oktobra do 31. decembra 2017.

- Projekte za koje će mladi obezbediti pisanu podršku iz zajednice, od pojedinaca i kompanija, u uslugama, robi i/ili finansijskim sredstvima. Podrška mora iznositi najmanje 50% od ukupne vrednosti traženog iznosa od Divac omladinskog fonda. Recimo, ukoliko od Divac omladinskog fonda tražite 90.000 dinara neophodno je da od pojedinaca ili kompanija obezbedite sredstva, robu ili usluge u vrednosti od 45.000 dinara.

Obrazac potvrde o doprinosu možete da preuzmete ovde.      

Šta Divac omladinski fondovi ne podržavaju?

- Projekte pojedinaca, političkih partija i javnih institucija;

- Projekte i aktivnosti sa primarno humanitarnom svrhom;

- Projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života;

- Honorare za realizatore projekta;

- Stipendije;

- Nabavku računara, tableta, telefona, muzičke i video opreme (ozvučenja, kamera, foto aparata i sl.)

Kako i do kada podneti predlog projekta?

Zainteresovane grupe mladih mogu popuniti formu predloga projekta koju mogu preuzeti ovde i poslati ga isključivo kroz popunjavanje formulara u nastavku strane.

Predlozi projekata dostavljeni na bilo koji drugi način ili poštom neće biti uzeti u razmatranje.

Krajnji rok za dostavljanje predloga projekata je 15. septembar 2017. u ponoć.

Šta nakon prijave predloga projekta?

Nakon zatvaranja konkursa članovi i članice Divac omladinskog fonda uradiće prvi krug selekcije. Ukoliko Vaš projekat prođe prvi krug selekcije bićete obavešteni do 20. septembra 2017. i bićete pozvani na intervju. Na intervju je potrebno da dođe najmanje tri člana vašeg tima koji su navedeni kao kontakt osobe u predlogu projekta.

Ukoliko vaš projekat ne bude prošao prvi krug selekcije, bićete obavešteni o razlozima ovakve odluke od strane odbora Divac omladinskog fonda.

Ako budete podržani, kad počinjete s projektom?

Predviđeno je da se svi podržani projekti realizuju u periodu od

1. oktobra  do 31. decembra 2017. godine.

 

Preuzmi prijavni formular

 

Predlog projekta možete poslati ovde.