Prijavi se i postani član/ica Omladinskog fonda

07.08.2023.

Fondacija Ana i Vlade Divac poziva sve zainteresovane mlade sa teritorije lokalnih samouprava Obrenovac, Prokuplje, Zaječar, Vlasotince i Vladičin Han da se prijave za članove odbora omladinskog fonda.

Vaša uloga će biti da na osnovu definisanih prioriteta i potreba mladih, upravljate programom omladinskih fondova što uključuje i odlučivanje o finansiranju i podršci neformalnih grupa mladih u vašoj zajednici.

Omladinski fondovi

U okviru projekta Nemačke razvojne saradnje “Perspektive za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji” koji sprovodi GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom turizma i omladine, podržavaju se omladinski fondovi u izabranim zajednicama: Obrenovac, Prokuplje, Zaječar, Vlasotince i Vladičin Han. U toku prethodne godine podržano je ukupno 63 projekta mladih iz ovih pet lokalnih samouprava. 

Projekat „Omladinski fondovi“ realizuje se sa ciljem povećanja učešće mladih u procesima lokalnog razvoja, kroz dodelu bespovratnih novčanih sredstava projektima koje pokreću i vode mladi.

Imaš od 18 do 30 godina? Ukoliko pripadaš nekoj od osetljivih grupa, kao što su mladi iz seoskih zajednica, žene, Romi i povratnici, gornja starosna granica je 40 godina.

Do sada si nešto uradio/la za mlade u svojoj zajednici?

Umeš da prepoznaš potrebe mladih u svom gradu/opštini?

Želiš da volonterski doprineseš radu omladinskog fonda najmanje godinu dana od kada postane član/ica odbora?

 

Šta te čeka ako postaneš član/ica odbora Divac omladinskog fonda:

-Trodnevni trening za upravljanje programom u krajem septembra ove godine u nekom od turističkih centara u Srbiji

-Sastanci, treninzi i saradnja sa predstavnicima Fondacije Ana i Vlade Divac i predstavnicima projekta Nemačke razvojne saradnje “Perspektive za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji” koju sprovodi GIZ

-Promovisanje programa i edukacija mladih o pisanju projekata i prikupljanju sredstava i podrške za rešavanje lokalnih problema mladih

-Otvaranje konkursa za projekte neformalnih grupa mladih u tvojoj opštini

-Prijem prijava, čitanje prijava i odabir prijava projekata za intervjue (preliminarna selekcija)

-Intervjui sa mladima koji su poslali prijave projekata i donošenje odluka sa drugim članovima odbora koji projekti mladih će dobiti bespovratna novčana sredstva omladinskog fonda

-Obaveštavanje grupa o rezultatima konkursa

-Potpisivanje ugovora i dodela sredstava za odobrene projekte

-Nadgledanje realizacije projekata, evaluacija i izveštavanje

-Saradnja sa članovima odbora drugih omladinskih fondova

Ako misliš da možeš da uradiš nešto za sebe i mlade u svojoj opštini/gradu, a želiš da budeš član/ica upravnog odbora omladinskog fonda, prijavi se popunjavanjem prijavnog formulara u nastavku.

Rok za prijave je 21.08.2023. godine.

PRIJAVI SE

Galerija