USAID

Vesti

Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) i uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) kreirala je brošuru o programskom budžetiranju i lokalnoj omladinskoj politici.

Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) i uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) kreirala je brošuru o uključivanju mladih u donošenje odluka namenjenu gradovima i opštinama u Srbiji.

Strana:  2 od 2