Igralište u Topolicama

Obrenovac

Svi projekti

74.700 RSD

74.700 RSD

0 RSD

opis projekta

Igralište u Topolicama

Uređenje i postavljanje novog mobilijara u naselju Topolice koje se nalazi u samom ulasku u Obrenovac. Veličina naselja i stepen oštećenosti istog tokom poplava probudio je u nama želju da na najbolji način pokušamo da doprinesemo obnovi naše opštine.

Grupa mladih Tinta

neformalna grupa
Obrenovac
urbana sredina
Ekologija
Infrastruktura

lokacija realizacije

Podelite sa prijateljima

Pogledajte slične projekte